T:0 216 593 33 28 - F:0 216 593 33 32-info@yucelasansor.com.tr
Değerlerimiz

Güvenilirlik

 • Verdiği sözleri tutmak için çaba gösterir.
 • Sözleri ve yaptıkları ile tutarlı davranışlar sergiler.
 • Mesleki ve kişisel mahremiyete saygı gösterir.

Adil Olmak

 • Faaliyetlerinde iş çıkarlarını kişisel çıkarlarının önünde tutar.
 • Farklılıklara saygı gösterir, ayrımcılık yapmaz.
 • İşiyle ilgili konularda herkese aynı şekilde davranır ve eşit fırsat yaratır.

Dürüstlük

 • Üstlendiği görevlerin ve verdiği kararların sorumluluğunu alır.
 • Kişisel çıkarlarını düşünmeden, doğru bildiklerini ifade eder.

İş Disiplini

 • İşyerinin kurallarına uymaya özen gösterir.
 • Faaliyetlerinde iş arkadaşlarının ve kendi güvenliğini tehlikeye atmamaya özen gösterir.
 • Çalışma arkadaşlarının önceliklerine saygı gösterir.

Kurumdaşlık

 • Bulunduğu ortamlarda kurumunu en iyi şekilde temsil etmeye özen gösterir.
 • Şirket kaynaklarını israfa kaçmadan verimli bir şekilde kullanmaya özen gösterir.
 • Bulunduğu ortamda şirketle ilgili konularda kurum menfaatlerini gözeterek hareket eder.

Toplumsal Duyarlılık

 • Toplum ve kurum yararlarını dengelemeye özen gösterir.
 • Faaliyetlerinde ve kaynakları kullanırken, çevrenin korunmasına ve güvenliğine özen gösterir.
 • Ülkenin ve toplumun yasalarına, değerlerine ve geleneklere saygı gösterir.

Müşteri Duyarlılığı

 • İç ve dış müşterilerinin şikayet ve beklentilerine karşı duyarlıdır, çözümü için harekete geçer.
 • Müşterilere yönelik riskleri çözümlemek için çaba gösterir.

Saygılı Olmak

 • Çevresinin ve çalışma arkadaşlarının, kişiliğine, görev ve sorumluluklarına tutum, davranış ve ifadelerinde saygılı yaklaşır.