T:0 216 593 33 28 - F:0 216 593 33 32-info@yucelasansor.com.tr
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Görevimiz,


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile, yalnız iş sonuçlarına değil bu sonuçlara nasıl ulaşıldığına önem vererek, malzeme temininden mamul sevkıyatına kadar tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde insan sağlığını ve güvenliğini koruyan tedbirleri almak ,sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamaktır.

Hedefimiz,

Müşterilerimizin ve toplumun gereksinim ve beklentilerine, ayrıca Yücel Makine kalite ve çevre politikasına uyumlu olacak şekilde, tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde insan sağlığına ve güvenliğine yönelik olumsuz etkileri ,tehlikeleri kaynağında yok etmek veya kabul edilebilir risk seviyesine indirmek ve iş güvenliğini sağlamaktır.

İSG Politikamız,

 • Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği Şirket Kültürü oluşturmak.
 • Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ile

organizasyonel yapılanmaları oluşturarak, sürdürmek.

 • Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlarla uyumlu olmak.
 • Şirket faaliyetleri ile ilgili tüm riskleri tesbit ederek, tanımlamak ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemlerini kurarak, uygulamak.
 • Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanımlarını sağlamak.
 • Tüm personel için uygun İSG eğitimini sağlamak.
 • İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programını oluşturmak.
 • İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak.
 • Çalışanlar için yakın ve düzenli olarak sağlık gözetimini sağlamak.
 • Tüm ihmal ve olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları yoluyla ilk fırsatta işe geri dönmesini sağlamak.
 • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymak.
 • İSG kültürümüzü sürekli iyileştirerek ,sürdürülebilir ‘’ Sıfır İş Kazası ‘’ hedefine ulaşmayı sağlamak.

Değerlerimiz,

- İş Sağlığı ve Güvenliği yasal standartlarının tavizsiz gözetildiği ,sürekli iyileştirme sürecinin etkin olduğu iş yeri çalışma şartlarını hayata geçirmek,

- Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması ve iyileştirilmesini yasal zorunluluklar ve müşteri taleplerinin ötesinde, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası ve yaşam tarzı olarak görmektir.